Tünde Galambos

Predavač na mađarskom i srpskom jeziku za mentalnu aritmetiku SuanPan

Datum rođenja: 10. 12. 1984.
E-mail: galambostunde84@gmail.com

Obrazovanje:

  • Gimnazija „Svetozar Marković”, društveni smer, Subotica
  • Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica

Radno iskustvo:

  • 20072008 OŠ „Sečenji Ištvan” – Subotica; Profesor engleskog jezika; Profesor srpskog kao nematernjeg jezika; Profesor razredne nastave u kombinovanom odeljenju; Profesor razredne nastave – rad u produženom boravku
  • 2008 – 2010 Preduzeće Praktipon, kao administrativni radnik
  • 2010 – 2012 OŠ „Sonja Marinković” – Subotica; Profesor engleskog jezika; Profesor razredne nastave – rad u produženom boravku; Profesor razredne nastave
  • 2012. OŠ „Đuro Salaj” – Subotica; Profesor razredne nastave
  • Obuke; obuka za primenu Nacionalnog okvira kurikuluma – Osnove učenja i nastave i razvoj; Didaktičke instrukcije za podsticanje stvaralačkih procesa učenja u nastavi; Lutke u nastavi; Motivacija za učenje i psihološki principi učenja; Inkluzivno obrazovanje i individualni obrazovni plan;Obrazovno-vaspitno rad učitelja i negovanje maternjeg jezika (Tanom); Planiranje podrške – pedagoški profil, individualizacija i IOP; Savremeni metodički pristup dečijem likovnom stvaralaštvu; Pohađala prezentacije izdavačkih kuća; Završila kurs za preduzetničko računovodstvo; Uspešno završila trening Brzo čitanje; Pohađala prezentacije izdavačkih kuća; Završila kurs za preduzetničko računovodstvo; Uspešno završila trening Brzo čitanje

Jezici;  mađarski (maternji), srpski, engleski, nemački

Radoznala osoba, koja uvek traga za nečim novim. Smatra da čovek do kraja života treba da uči i da se usavršava i zbog toga se trudi da uvek nauči nešto novo. U toku svog rada je uvidela da je svako dete za sebe jedna osoba, jedna ličnost, kojoj se treba prilagoditi. U svom radu često koristi individualni rad, kako bi se mogla posvetiti svakom detetu.