Jelena Vujačić – saradnik

jelena-vujacic

Jelena Vujačić– master psihologije, trenutno na završnoj godini doktorskih studija psihologije na Filozofskom Fakultetu u Novom Sadu. Radi kao terapeut i psihološki savetnik iz oblasti porodične i sistemske psihoterapije, NLP-a, hipnoterapije i terapije bahovim cvetnim esencijama. Pored terapijskog rada sa klijentima, ima iskustvo i u psihološkom radu sa decom i adolescentima. Tokom nekoliko godina radila je kao školski psiholog i profesor psihologije, a poslednjih godina se isključivo bavi terapijskim radom i stalnim profesionalnim usavršavanjem. Lični rast i razvoj potencijala odraslih, kao i rad sa decom i razvoj mentalnih i opštih kapaciteta dece i mladih kroz adekvatnu ranu stimulaciju joj je velika inspiracija u radu.