Tim SMARTedu


Gordana Georgievska Karabasil
– Predavač SuanPan Mentalne aritmetike za Primarne i Sekundarne grupe učenika u Bačkoj Topoli

Suzana Nemčev Trajer – Predavač SuanPan aritmetike u Primarnim i Sekundarnim grupama na mađarskom i srpskom jeziku

Bojan Lazarević – Predavač SuanPan Mentalne aritmetika u Primarnim i   Sekundarnim grupama

Josipa Gulišija  – Predavač SuanPan Mentalne aritmetike za Kinder grupe (deca od 5 – 7 godina)

Milena Pavlović – Predavač SuanPan Mentalne aritmetike za Primarne i Sekundarne grupe učenika

Nataša Stojanović – Predavač SuanPan aritmetike za Primarne i Sekundarne grupe

Laura Kovač – Predavač SuanPan mentalne aritmetike za KInder i Primarne grupe na mađarskom jeziku

Čaba Korhec – Predavač  SuanPan mentalne aritmetike za Kinder grupe na mađarskom i srpskom jeziku

Jelena Vujačić – Saradnik

Nataša Novaković – Saradnik u poslovanju