Tim Smart Edu

Danijela Đedović

Jelena Vujačić saradnik

Bojan Lazarević – predavač SuanPan Mentalne aritmetika u Primarnim i   Sekundarnim grupama

Josipa Gulišija  – predavač SuanPan Mentalne aritmetike za Kinder grupe (deca od 5 – 7 godina)

Milena Pavlović -predavač SuanPan Mentalne aritmetike za Primarne i Sekundarne grupe učenika

Gordana Georgievska Karabasil -predavač SuanPan Mentalne aritmetike za Primarne i Sekundarne grupe učenika u Bačkoj Topoli

Suzana Nemčev Trajer -predavač SuanPan aritmetike u Primarnim i Sekundarnim grupama na mađarskom i srpskom jeziku

Čaba Korhec – Predavač Kinder grupama SuanPan mentalne aritmetike na mađarskom i srpskom jeziku

Nataša Novaković – saradnik u poslovanju