Svečana dodela diploma polaznicima kursa SuanPan mentalne aritmetike

Upis septembarskih grupa na SuanPan mentalnu aritmetiku u Subotici u utorak, 12. septembra od 17 do 20 časova u Smart Edu, Kumanovska 21/2

Upis za decu na kurs mentalne aritmetike SuanPan

Smart edu iz Subotice, već treću godinu za redom, upisuje i edukuje decu na kursu SuanPan mentalne aritmetike. Druga generacija dece, uzrasta od 5 do 14 godina završava osnovni kurs sabiranja i oduzimanja i napredni nivo množenja i deljenja.

Program mentalne aritmetike SuanPan se sastoji od manuelnog rada na računaljci (abakusu), fleš kartici (kojom se rad podiže sa manuelnog na mentalni deo), a u poslednjoj fazi kursa, deca samo mentalnim putem mogu izračunati složene matematičke kombinacije u nekoliko sekundi.

Rad na abakusu i usvajanje novih kombinacija su značajni, jer povezuju obe hemisfere mozga, kao i centre zadužene za različite funkcije i direktive. U radu deca koriste boje, brojeve, slike, logiku, kreativni deo, redosled, pokret, analitiku i zaključivanje. Zadacima se pokreću brojni centri koji se sa svakim sledećim časovima, dalje navežbavaju i tako se vremenom dobija na neverovatnoj brzini. Sve to zajedno čini da deca u saznajnom procesu i rastu mnogo lakše i brže uče čak i na onim poljima koja su bila zatajena, a na poljima na kojima imaju izražene sposobnosti dižu ih na viši nivo.

Koncentracija se može poboljšati, počev od prikladne sredine za učenje pa do zadataka koji podstiču dete da razmišlja, te se vežbanjem može poboljšati i naučiti. Možemo reći da je koncentracija najintezivniji vid pažnje, ali pažnja uvek prethodi koncentraciji. Čim izgubimo koncentraciju gubimo nit sa onim što smo počeli da radimo i najčešće moramo zadatak ili pasus raditi / čitati ponovo ispočetka.

– Edukacija, ne samo da se pospešuje stimulaciju drugih centara koji nisu vezani za matematiku, nego osam meseci radimo na njima da budu jednako dobri i upotrebni, kao i oni koje svakodnevno pokrećemo čitanjem i pisanjem. Radom se dovode u ravnotežu centri iz obe hemisfere, i već u prvoj polovini kursa su vidne promene u koncentraciji i pažnji dece. Sa poboljšanjom koncentracijom, deca kraće uče isto gradivno, lakše opažanju, bez teškoća primaju i prerađuju više informacija u isto vreme – naglašavaju iz Smart edu Subotica.

– Posredstvom ovakve stimulacije, utiče se i na samopouzdanje i socijalizaciju, dete se slobodnije izražava, bez bojazni da će biti kritikovano. U dečijem umu otvaraju se vrata novih ideja, jer ovakav podsticaj podržava njegovu kreativnost i dopušta da njegov um dođe do izražaja, dok je sam potencijal već tu – kažu iz Smart edu Subotica, i ističući da jednom naučene tehnike ostaju trajno, slično vožnji bicikla ili plivanju.

Krajnji cilj je odvojena pažnja, deca nakon završenog kursa mogu da računaju i da rade još jednu radnju (pevaju, pišu, čitaju, sviraju….) u isto vreme. Što znači, da se temelj koncentracije i pažnje toliko ojačao da deca mogu da obavljaju dve i više radnji istovremeno, a pri tom da ne prekinu ni jednu. Time olakšavamo učenje, manje vremena je potrebno za neko gradivo, lakše primaju više informacija istovremeno, povezuju različite sadržaje i prave sopstvene prečice kako lakše mogu usvojiti odredjeno gradivo u procesu učenja. Svi centi leve i desne hemisfere se osnažuju i dovode u balans. Time su potkrepljene različite uspavane mogućnosti dece, a ojačane one za koje su deca već imali potencijal.

Osnovni kurs mentalne aritmetike traje osam meseci, isto koliko i napredni kurs množenja i deljenja. Časvi su jednom nedeljno, u bloku od po tri časa zaredom. Učenici tokom svakog tročasa rade i testove koncentracije i pažnje koji imaju merljive rezultate pa su samim tim odličan pokazatelj rezultata, napretka i poboljšanja u aspektu pažnje i koncentracije. Osim merljivih parametara, predavači prate aktivnosti i promene kod svakog polaznika o čemu se roditelji nakon časova obaveštavaju. Takođe, roditelji se o radu i uspeštnosti dece periodično obaveštavaju i pismenim putem Izveštajima o radu, napredovanju i savladanom programu.

Svi predavači su iz obrazovnih i vaspitnih ustanova, sa dugogodišnjom metodičkom praksom u radu sa decom, spremni da odgovore svim zahtevima i potrebama dece.

Za pohađanje kursa, postoje tri uzrasne grupe:

  • Kinder, za decu od 5 do 7 godina
  • Primarna, za decu od 7 do 9 godina
  • Sekundarna, za decu od 10 do 14 godina.

Edukacija se odvija na srpskom i mađarskom nastavnom jeziku.

Upis dece na kurs aritmetike za septembarske grupe je u toku, a zainteresovani roditelji mogu doći na Otvorena vrata, koja se organizuju u četvrtal, 31. avgusta od 17 do 20 časova, u Kumanovskoj ulici 21, II lokal, gde će moći da saznaju više informacija i upišu decu na kurs mentalne aritmetike.

Kontakt telefoni za Suboticu: 069-1246939, 064-2431007 i 061-1403328, a Internet sajt se nalazi na adresi www.smartedu.co.rs.

Gradovi u kojima se vrši upis:

  • Subotica, Kumanovska 21-II lokal; kontakt 069-1246939,  064-2431007, 064-5691023
  • Sombor, Kralja Petra I – 16; kontkt 064-2942691, 060-0415515
  • Bačka Topola, Nikole Tesle br.2; kontakt 069-124-6939, 060-0553755, 061-1403328
  • Kanjiža, OKU Cnesa; kontakt 069-124-693, 063-8500-110  i 061-1403328
  • Senta, 064-5691023, 069-124-6939

SMARTedu vrši upis novih polaznika na kurs SuanPan mentalne aritmetike u Somboru!

SMARTedu vrši upis novih polaznika na kurs SuanPan mentalne aritmetike u Somboru!

 

3

SuanPan mentalna aritmetika je razvojni program za decu uzrasta od 5 do 14 godina, koji se sprovodi uz pomoć računaljke. Međutim, na mentalnu aritmetiku ne treba gledati kao na sredstvo uz pomoć kojeg će deca popraviti svoje ocene iz matematike.

Read More …

SuanPan u Bačkoj Topoli

U Bačkoj Topoli upisana je nova grupa SuanPan Mentalne aritmetike na mađarskom jeziku. Naći ćete nas u Ulici Nikole Tesle 2.

SmartEdu u Somboru – atmosfera sa časova

Predstavljanje programa i upis novih polaznika na kurs mentalne aritmetike i NTC školice

SuanPan mentalna aritmetika je obrazovno – razvojni program koji svojim tehnikama omogućava deci od 5 do 14 godine jaču koncentraciju, memoriju i pažnju. Deca napreduju shodno individualnim sposobnostima, a mogućnost pohađanja kursa ima svako prosečno dete. Obrazovni karakter su koraci kojima se usvajaju različite kombinacije na računaljci i time podstiče veština i brzina pokreta i misaonog procesa, a razvojni karakter je cilj programa da naizmeničnim radom leve i desne ruke povežemo centre obe hemisfere i ojača njihovu mrežu i ravnotežu.

Osnovni kurs SuanPan aritmetike traje osam meseci, časovi su jednom nedeljno i traju 2 časa i 10 minuta, sa dve petominutne pauze. Deca rade matematičke operacije (sabiranje i oduzimanje) na računaljci levom i desnom rukom, čime se podstiče razvoj svih polja zaduženih za različite vrste inteligencije i sposobnosti i dovode u sinhronizovani balans. Osim rada na računaljci, deca na časovima rade  baždarene  testove koncentracije i pažnje koji imaju merljive rezultate pa su samim tim validan pokazatelj rezultata, napretka i poboljšanja u aspektu pažnje i koncentracije polaznika. Osim merljivih parametara, predavači prate aktivnosti i promene kod svakog polaznika o čemu se roditelji obaveštavaju nakon časova usmenim putem i periodično pismenim izveštajem o radu, napretku, rezultatima testova  i savladanosti programa. Časovi obuhvataju I petominutnu dramu, izraz i iskaz različitih zadataka uz pomoć dovitljivih ideja i kreacijom pokreta.

Velika prednost ovakvog kursa je u tome što jednom savladana tehnika ostaje trajno, deca stiču sposobnost mentalnog računanja i zadržavaju je celi život. Po izboru, polaznici mogu da nastave sa naprednim kursom po završetku osnovnog (množenje i deljenje), a on predstavlja dodatni “kondicioni trening” za njihove mentalne sposobnosti.

Šta se postiže nakon završenog kursa mentalne aritmetike?

Krajnji cilj koji se postiže je dualna (odvojena) pažnja, a deca nakon završenog kursa mogu da računaju i da rade još jednu radnju (pevaju, pišu ili sviraju….) istovremeno. Temelj koncentracije i pažnje se razvio u toj meri da deca mogu da obavljaju dve i više radnji istovremeno, a da pri tom ne prekinu ni jednu. To generalno olakšava učenje, primanje informacija, povezivanje sadržaja, bolju memoriju i reflekse, pospešava kreativnost i sposobnost zamišljanja (vizuelizacija) i jačeg samopouzdanja I samopoštovanja koji dostižu svoj najviši stepen na uzrasnom nivou.

Dodela diploma polaznicima Kinder grupe

SuanPan mentalna aritemetika počela je sa edukacijom prošle godine u oktobru mesecu i ovo su već brojni učenici koji su završili osnovni nivo kursa.

SuanPan aritmetika je razvojno – obrazovni program koji pospešuje dečiji razvoj u obrazovnom i razvojnom smislu. Obrazovnom jer su časovi koncipirani tako da sadrže igre drame, rad na računaljci i u pauzama rad sa didaktičkim materijalima primerenim uzrasnoj grupi, razvojnom jer se ovim načinom radi na povezivanju obe hemisfere i jačanju njenog balansa i ravnoteže.

Neuroni su nosioci informacija, i oni komuniciraju pomoću specifičnog jezika. Kada neuroni putuju i nose informaciju, oni zapravo nose ključ i traže odgovarajuću ključaonicu. Kada je pronađu, u našoj glavi stvaraju se male iskre svetlosti, odnosno elektriciteta. Otuda ona rečenica, da, kada dobijemo neku ideju ili dođemo do rešenja, mi kažemo: „Upalila mi se lampica!“ ili „Sinula mi je ideja!“. Neuroni ovakvom svojom aktivnošću stvaraju puteve, odnosno veze, koje se nazivaju sinapse. Broj sinapsi u mozgu je presudan za intelektualne sposobnosti svakog pojedinca.

Nakon osam meseci se kroz ovaj program rada, aktivnom primenom i ponavljanjem odgovarajućih aktivnosti, postiže se jačanje i trajno formiranje sinaptičkih puteva. Ovakvim mentalnim treningom um dolazi u stanje u kome su moždani talasi orijentisani kako bi mogli lakše da prime određenu informaciju.

Posredstvom ovakve stimulacije, dete se slobodnije izražava, bez bojazni da će biti kritikovano. U dečijem umu otvaraju se vrata novih ideja, jer ovakav podsticaj podržava njegovu kreativnost i dopušta da njegov um dođe do izražaja, dok je sam potencijal već tu.

Osnovni kurs SuanPan aritmetike traje osam meseci (sabiranje i oduzimanje). Velika prednost ovakvog kursa je u tome što jednom savladana tehnika više nema potrebe za obnavljanjem, a deca stiču sposobnost mentalnog računanja i zadržavaju je celi život. Po izboru, polaznici mogu da nastave sa napredim kursem po završetku osnovnog (množenje i deljenje), a on predstavlja dodatan ‘kondicioni trening’ za naše mentalne sposobnosti.

Polaznici tokom svakog tročasa rade i testove koncentracije i pažnje koji imaju merljive rezultate pa su samim tim odličan pokazatelj rezultata, napretka i poboljšanja u aspektu pažnje i koncentracije kod dece. Osim merljivih parametara, predavači prate aktivnost i promene kod svakog polaznika o čemu se roditelji nakon časova obaveštavaju i periodično pismenim putem pomoću pisanih izveštaja o radu i savladanosti programa.

Upis i prijava novih grupa učenika koji će krenuti sa edukacijom na srpskom i mađarskom jeziku u januaru mesecu je u toku.

Uzrasne grupe: Kinder za decu od 5 – 7 godina;

Primarna za decu uzrasta od 7 – 9 godina i

Sekundarna za decu od 9 – 14 godina

Svečana dodela diploma polaznicima SuanPan mentalne aritmetike u Subotici

Uspešno je  završen osnovni kurs SuanPan Mentalne aritmetike.  Prvi polaznici u Smart edu centru primili su diplome.

 

SuanPan mentalna aritmetika u Bačkoj Topoli

Od 01. oktobra u Bačkoj Topoli krenule prve grupe SuanPan Mentalne aritmetike. Zbog interesovanja roditelja za kurs, odlučili smo da im približimo Program i počnemo raditi i u Bačkoj Topoli. Sa edukacijom su krenule prve grupe Primarna i Sekundarna. Još uvek je u toku upis za Kinder grupu.

Radionice Mentalne aritmetike SuanPan održavaju se na adresi u Ulici Nikole Tesle br.2, Bačka Topola.