Završno merenje FFD brzog čitanja i dodela certifikata prvim grupama u Smartu

FFD brzo čitanje sa razumevanjem