Blog

Matematika nije bauk

Posted on

Bilo da smo u ulozi predavača ili roditelja, naša je obaveza da ovu materiju približimo deci. Matematika nije bauk. Važno je objasniti da matematiku ne čini samo gomila brojeva i znakova, i povezati je sa stvarima koje deca vole. Tokom školovanja, matematika je jedna od predmeta koja pričinjava poteškoće. Metoda koju MI prezentujemo otvara mogućnost […]

Blog

Tehnologija i njen uticaj na razvoj dece

Posted on


Dostupnost  mnogih informacija, učenje stranih jezika, lakše savladavanje školskog gradiva su samo neke od mnogih mogućnosti koje nam danas pruža tehnologija.
Razvoj tehnologije i razne „spravice“, pomoću kojih dolazimo do informacija, nam umnogome olakšavaju život i retko ko  može da zamisli dan, pa i sat vremena, a da ne proveri najnovije vesti, mejl ili neki od naloga ili bilo koju aplikaciju, koje nam pored informacija pružaju i lakše komuniciranje. Međutim,

Blog

Tretman pokretom

Posted on

Tretman pokretom ili reedukacija psihomorike je metod koji koristi telo i pokret kako bi obnovio dečija iskustva i podsticao razvoj. Pokret je prirodni put saznavanja. Vežbe reedukacije psihomotorike imaju bitnu preventivnu ulogu i podstiču kako osećajne, tako i saznajne oblasti života deteta.